Bog: Mit Bindingsværkshus

Bogen er en afrapportering af det 3-årige fondsstøttede projekt (2017-2020): Det danske bindingsværkshus – før, nu og i fremtiden.

Bogen er på 285 sider og koster kr. 300,- inkl. moms.

Bogen behandler både de forskellige typer danske landbindingsværkshuse og deres kulturhistorie og særlige konstruktioner og indretninger. Herunder et ikke tidligere behandlet emne i dansk bindingsværks-litteratur om lerklinede tavl og andre former for tavl med ubrændt ler, samt disses fordele og ulemper – og meget mere.

Bogen handler naturligvis også om vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af bindingsværk.